© Archiwum Ryszarda Matuszewskiego
Warszawa 2009-2017
http://ryszardmatuszewski.blox.pl
All rights reservedstatystyka


Blog > Komentarze do wpisu
"Moje spotkania z Czesławem Miłoszem" (2004)


„Moje spotkania z Czesławem Miłoszem”, Wydawnictwo Literackie 2004, ISBN 83-08-03628-7.

Zbiór szkiców i esejów, poświęconych rozmaitym utworom Miłosza – od przedwojennych Trzech zim po słynny Traktat teologiczny. Książka jest nie tylko przewodnikiem po twórczości Noblisty, ale także osobistym wspomnieniem interpretatora twórczości poety.

*   *   *

SPIS TREŚCI:

* Słowo wstępne

* Moje spotkania z Czesławem Miłoszem

* Pałeczka Prospera

* O Traktacie poetyckim

* Dookoła Nagrody Nobla

** Powrót poety

** Refleksje po odwiedzinach

** Spotkanie na szczycie poezji

* Dążenie do formy pojemnej

* Nieufność wobec ludzkiej natury i „pięknych idei uniwersalnych"

* Późny Miłosz

* Noblista frustratem?

* Piesek o głębszym znaczeniu

* Listy Miłosza i do Miłosza

* „Pod dziewięćdziesiątkę, i jeszcze z nadzieją...”

* „Na szczęście dalej w nocy układam wiersze..."

* Od redakcji

* Indeks nazwisk

*   *   *

Ze słowa wstępnego (fragment)

Pomysł zebrania moich tekstów poświęconych twórczości i osobie Czesława Miłosza zrodził się w konsekwencji napisania na początku roku 2001, na zaproszenie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, szkicu wspomnieniowego, który otwiera niniejszą książkę i użycza jej tytułu. Powołując się w nim na moje dawniejsze prace, poświęcone bądź poszczególnym książkom Miłosza, bądź zagadnieniom, jakie analiza jego twórczości mi nasunęła, jak również dysponując kilkoma nowszymi próbami zmierzenia się z dziełem poety, doszedłem do wniosku, że - być może - moje wieloletnie obcowanie z tym dziełem usprawiedliwia próbę przedstawienia zebranego w niniejszej książce materiału jako pewnej całości. Pomyślałem też sobie, że dopełnienie zbioru kilkoma tekstami, noszącymi wyraźne znamię czasu, w którym były pisane, ma może jakiś sens, uprzytamnia bowiem współczesnemu czytelnikowi, jak kształtowały się okoliczności recepcji dzieła poety w Polsce nie tylko w latach poprzedzających jego decyzję opuszczenia PRL i później, kiedy był zakazami cenzury całkowicie od publicznego istnienia we własnej ojczyźnie odcinany, ale i w latach osiemdziesiątych, kiedy po pierwszych chwilach euforii na fali dumy narodowej z „polskiego Nobla” nie spieszono się zbytnio z uprzystępnieniem krajowym czytelnikom wieloletniego dorobku poety. Dopiero odrodzenie Polski suwerennej i niepodległej zmieniło radykalnie tę sytuację.

Zdając sobie w pełni sprawę, że zbiór moich tekstów o twórczości Miłosza daleki jest od objęcia całości jego dzieła, że przynosi materiał raczej fragmentaryczny, że rozwinięty dziś szeroko zakres studiów analitycznych nad twórczością Miłosza (m.in. Jana Błońskiego czy Aleksandra Fiuta) wykracza daleko poza moje, czasem - w zestawieniu z innymi - niezbyt pogłębione uwagi oraz impresje, żywię jednak nieśmiałą nadzieję, iż wnoszą one coś do zasobu prac poecie poświęconych. Dają przede wszystkim świadectwo fascynacji jego dziełem - fascynacji, jaka stała się udziałem jednego z nielicznych już, żyjących przedstawicieli tej samej generacji, która poetę wydała. W czasie, kiedy piszą już o nim wyłącznie krytycy i badacze o wiele młodsi, mój głos będzie - być może - ewokacją historycznego klimatu, w którym dzieło Miłosza przebijało sobie dopiero drogę do potomności. […]

RYSZARD MATUSZEWSKI

2004 r.

Zobacz także:

* Ryszard Matuszewski o Czesławie Miłoszu

piątek, 30 kwietnia 2010, ryszardmatuszewski

Polecane wpisy