| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          © Archiwum Ryszarda Matuszewskiego
Warszawa 2009-2017
http://ryszardmatuszewski.blox.pl
All rights reservedstatystyka


piątek, 30 kwietnia 2010
"Zapiski świadka epoki" (2004)


„Zapiski świadka epoki”, Biblioteka Narodowa 2004, ISBN 83-7009-547-X.

*   *   *

Od autora

Szkice składające się na tę książkę powstały w większości w ostatnim dziesięcioleciu i były drukowane w tym okresie w różnych periodykach, co precyzują informacje o źródłach pierwodruków tekstów, zamieszczone na końcu poszczególnych artykułów. Jedynym szkicem powstałym nieco wcześniej jest mój tekst o wierszach Jerzego Zagórskiego, drukowany w roku 1988 w „Twórczości", a następnie przedrukowany jako wstęp do Wierszy wybranych tego autora (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991). Włączam go do niniejszej książki, ponieważ nie wszedł, jak inne moje teksty z owego okresu, do mego zbioru Olśnienia i świadectwa. Od Leśmiana do Barańczaka (wydawnictwo Graf-Punkt, Warszawa 1995), którego publikację zawdzięczam - co chciałbym tu podkreślić - ówczesnemu kierownikowi tego wydawnictwa, Łukaszowi Szymańskiemu. Dwa tylko szkice włączone do niniejszej książki nie były nigdzie dotąd drukowane: szkic wspomnieniowy pt. Mój nieocalony, poświęcony pamięci Dawida Zeldina, oraz zamykający książkę tekst „Wiek Miłosza'', napisany już po śmierci pierwszego polskiego poety wyróżnionego Nagrodą Nobla. Natomiast zamieszczony w książce szkic Na szczęście dalej w nocy układam wiersze, traktujący o ostatnim zbiorze wierszy Miłosza Druga przestrzeń, ukazał się nieco wcześniej w wyborze moich tekstów o poecie pt. Moje spotkania z Czestawem Miłoszem (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004) jako ostatni pisany jeszcze za Jego życia.

RYSZARD MATUSZEWSKI

 

*   *   *

Spis rzeczy

* Od autora

* Nad Dziennikami Zofii Nałkowskiej

** Być sobą - jest szczęściem

** Czy się skarżę? Przeciwnie, jestem olśniona...

* Przypis wieńczy dzieło

* Miejsce Słonimskiego

** Niepogodzony z bezsensem istnienia

** Skwer Antoniego Słonimskiego

** Cenzurowany jeszcze po śmierci

** Dokument epoki

* Ostatni z „pięknej Plejady". Wspomnienie o Jarosławie Iwaszkiewiczu

* Sztorcem do świata [o Władysławie Broniewskim]

* Na szczęście dalej w nocy układam wiersze... [o Drugiej przestrzeni Czesława Miłosza]

* Poezja Jerzego Zagórskiego

* Mariana Brandysa przygody z historią

* Do żyjącego i o nieżyjącym [o Janie Kotcie]

** W lustrze Lustra

** Pożegnanie z przyjacielem

** Marzenia o sławie

** Eosimias czyli zadziwiające powiastki dla wnuczek

* Wspomnienie o Zbyszku Bieńkowskim

* Wdzięczność, podziw i żal. Wspomnienie o Pawle Hertzu

* Poezjozielnik. O poezji księdza Jana Twardowskiego

* Prywatna mitologia Zbigniewa Herberta

* Nie idźmy jeszcze spać... [o wierszach Julii Hartwig]

* Jak dobyć poetę z głębi przeoczenia? [o wierszach Jerzego Ficowskiego]

* Przyczynek do wiedzy o piekle [o wierszach Tadeusza Borowskiego]

* Mit bohaterski i cywilbanda [o zbiorze Marii Janion Płacz generała]

* Mój nieocalony [pamięci Dawida Zeldina]

* „Czarne sezony" [o wspomnieniach Michała Głowińskiego]

* Nie od razu Kraków zapomniany. O Miriam Akavii i jej książkach

* O antologii Henryka Markiewicza Żydzi w Polsce

* Doświadczenia trudno przekazywalne [o wspomnieniach Aleksandra Jackowskiego]

* Zamość mityczny [o prozie Piotra Szewca]

* Polska nie tylko w tytułach [o szkicach Jana Nowaka-Jeziorańskiego]

* „Wiek Miłosza”

.

Bohaterami szkiców zawartych w książce są: Zofia Nałkowska, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Władysław Broniewski, Czesław Miłosz, Jerzy Zagórski, Marian Brandys, Jan Kott, Zbigniew Bieńkowski, Paweł Hertz, ks. Jan Twardowski, Zbigniew Herbert, Julia Hartwig, Jerzy Ficowski, Tadeusz Borowski, Maria Janion, Dawid Zeldin, Michał Głowiński, Miriam Akavia, Henryk Markiewicz, Aleksander Jackowski, Piotr Szewc i Jan Nowak-Jeziorański.

.