| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          © Archiwum Ryszarda Matuszewskiego
Warszawa 2009-2017
http://ryszardmatuszewski.blox.pl
All rights reservedstatystyka


piątek, 30 kwietnia 2010
"Literatura polska lat 1918-1939" (I)

 
.

„Literatura polska lat 1918-1939. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego oraz klasy 4 techników i liceów zawodowych”, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych 1970; wydanie 2.-25. tamże [od 1974 nazwa wydawnictwa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne] 1970-1994.

 

 

*   *   *

 

SPIS TREŚCI:

Przemiany w sztuce i literaturze światowej

Nowy okres historyczny

* Klimat życia umysłowego. Tendencje w filozofii i nauce

Ogólny charakter przemian artystycznych. Przewrót w sztuce

* Plastyka i architektura

* Muzyka

* Teatr

* Film

Nowe kierunki artystyczne. Przemiany w poezji

* Ekspresjonizm

* Futuryzm

* Awangarda poetycka we Francji

* Dadaizm

* Nadrealizm

* Idee „poezji czystej”. Neoklasycyzm

* Poezja w porewolucyjnej Rosji

Ewolucja prozy powieściowej

* Tendencje ogólne

* Protest przeciw wojnie

* Nasilenie tendencji indywidualistycznych

* Marcel Proust i jego „podróż w głąb czasu”

* Ulisses Joyce'a

* Twórczość Franza Kafki

* Sagi rodzinne

* Twórczość Thomasa Manna

* Pogłębianie się pesymizmu. Teorie o kryzysie kultury europejskiej

* Wpływ sytuacji politycznej i gospodarczej na zmianę klimatu w literaturze

* Kryzys indywidualizmu. Wzrost zaangażowania społecznego literatury

* Rola ideologii komunistycznej

* Poszukiwanie form zaangażowania społecznego i moralnego w prozie francuskiej

* Przemiany literatury niemieckiej i jej losy w okresie hitleryzmu

* Rozwój prozy amerykańskiej

* Rozwój literatury rosyjskiej po Rewolucji Październikowej

* Podsumowanie

Literatura polska wobec I wojny światowej i walki o niepodległość

"Literatura polska lat 1918-1939" (II)

Literatura polska w latach 1918-1939

Charakterystyka ogólna

* Odzyskanie niepodległości. Organizacja życia kulturalnego

* Tradycje i stosunek do przemian w sztuce europejskiej

* Między Młodą Polską a dwudziestoleciem

* Proza pierwszych lat niepodległości wobec nowych problemów życia zbiorowego

* Nowe tendencje w poezji. Grupa „Skamandra”

* Futuryści i awangarda

* Narastanie konfliktów politycznych. Narodziny poezji rewolucyjnej

* Rola nowego pokolenia pisarzy po śmierci Żeromskiego

* Najważniejsze zjawiska w prozie lat 1925-1932

* Literatura lat 1932-1939. Tło historyczne

* Nasilenie problematyki społecznej

* „Literatura faktu”. Pamiętniki i reportaże. Kultura regionalna

* Różne style powieści politycznej

* Problematyka psychologiczna w prozie

* Nowatorskie propozycje w prozie

* Tematyka historyczna w prozie

* Tendencje poetyckie lat trzydziestych

* Instytucje życia kulturalnego. Pisma literackie

* W przededniu wojny

Literatura a rozwój innych dziedzin sztuki

* Plastyka

* Architektura

* Muzyka

* Teatr

* Film

Stefan Żeromski. Życie i twórczość w latach 1918-1925

* Wiatr od morza i proza poetycka

* Twórczość dramatyczna

* Przedwiośnie

* Polemika wokół Przedwiośnia. Rola i oddziaływanie twórczości Żeromskiego

"Literatura polska lat 1918-1939" (III)
Poezja

* Leopold Staff

* Bolesław Leśmian

Krąg poetów „Skamandra”

* Julian Tuwim

* Jan Lechoń

* Kazimierz Wierzyński

* Antoni Słonimski

* Jarosław Iwaszkiewicz

* Kazimiera Iłłakowiczówna

* Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Futuryzm i awangarda

* Futuryzm polski (Bruno Jasieński - Anatol Stern -Aleksander Wat - Stanisław Młodożeniec - Tytus Czyżewski)

* „Zwrotnica" i teorie poetyckie Tadeusza Peipera

* Julian Przyboś

* Inni poeci awangardy. Józef Czechowicz

* Władysław Broniewski

* Jerzy Liebert

Poeci dojrzewający w latach trzydziestych

* Mieczysław Jastrun

* Konstanty Ildefons Gałczyński

* Czesław Miłosz

Proza

* Kontynuacje (Wacław Berent - Andrzej Strug)

* Zofia Nałkowska (Życie i twórczość - Granica)

* Maria Dąbrowska (Życie i twórczość Noce i dnie)

* Krótki przegląd dorobku innych wybitnych prozaików dwudziestolecia (Juliusz Kaden-Bandrowski - Piotr Choynowski - Kornel Makuszyński - Ferdynand Goetel - Jan Parandowski - Zofia Kossak-Szczucka - Helena

 Boguszewska - Pola Gojawiczyńska - Maria Kuncewiczowa - Józef Wittlin - Ewa Szelburg-Zarembina - Leon Kruczkowski - Gustaw Morcinek - Zbigniew Uniłowski)

* Proza awangardowa (Bruno Schulz - Witold Gombrowicz)

Dramat

(Karol Hubert Rostworowski - Jerzy Szaniawski - Stanisław Ignacy Witkiewicz)

 

Humor i satyra

Krytyka

* Tadeusz Boy-Żeleński (Przekłady - Działalność krytyczna - Publicystyka)

* Karol Irzykowski

* Historycy literatury. Inni krytycy. Eseiści (Aleksander Brückner - Ignacy Chrzanowski - Juliusz Kleiner – Stanisław Pigoń - Stefan Kołaczkowski - Wacław Borowy - Julian Krzyżanowski - Manfred Kridl - Roman Ingarden - Karol W. Zawodziński - Kazimierz Czachowski - Ignacy Fik - Ludwik Fryde - Kazimierz Wyka - Jerzy Stempowski - Bolesław Miciński)

Zakończenie

* Bibliografia

* Tablica chronologiczna

* Wykaz utworów zamieszczonych w książce